“โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย”

ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Online https://td.moe.go.th