สพม.พัทลุง เข้าร่วมรับชมรับฟัง รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ร่วมรับชมรับฟังรายการ  พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2564  ผ่านทาง Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  หลังจากชมและฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. มีการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการที่ปฏิบัติงานมาในรอบสัปดาห์และกำลังจะดำเนินการต่อไป

โดย กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (สพม.พัทลุง) ชั้น 3 หมู่ที่ 9 
ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110

เบอร์โทร : 063-0810910