แถลงข่าวเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 น. เวลา 09.00 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบหมายให้ นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย นำเมืองลุงเมืองการศึกษาสู่สากล ภายใต้สโลแกน “รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล” ณ ห้องประชุมท่ามิหรำ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการแถลงข่าว