จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9O พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมทำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9O พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณประดิษฐานรูปเหมือนพระครูถาวรชัยคุณ (พระอาจารย์หมุน ยสโร) อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธี