การแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2565 และเปิดงาน “สัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาชาด”

  วันที่ 3O พฤษภาคม 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2565 และเปิดงาน “สัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาชาด” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี