การติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนางสาวมนัญชยา ดอกกฐิน นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ พร้อมด้วยนายพชร ตันพงษ์ นักวิชาการศึกษา ดำเนินการติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน นำนักเรียนเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ที่มีความประสงค์ เข้าศึกษาต่อโครงการ อาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ เข้าไปลงทะเบียนเรียน และติดต่อประสานงานขอทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง