พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสมชาย รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ร่วมรับชมรับฟังรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2565 ผ่านทาง Video   Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง หลังจากรับชมและรับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. มีการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการที่ปฏิบัติงาน
มาในรอบสัปดาห์และกำลังจะดำเนินการต่อไป