พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสมชาย รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ร่วมรับชมรับฟังรายการ พุธเช้า  ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2565 ผ่านทาง Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง