โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ให้การต้อนรับ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ให้การต้อนรับ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการดำเนินโครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจดำเนินโครงการ “Back to zero No more waste” ของทีม “HT.DEVELOP” นักเรียนโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์