โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2565