โรงเรียนสตรีพัทลุง

โรงเรียนสตรีพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์