ประชาสัมพันธ์และส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp (Mindset, Language & Culture)

ในปีนี้ IYF ประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก IYF แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพจัดงาน 2022 IYF World Camp อีกครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2565 ณ IYF Center ศูนย์รังสิต โดยได้รวบรวมนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ ยูเครน

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร : 092-437-2201, 02-101-1367

Facebook : IYF Thailand