“แต้มสี เติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอ”

โครงการการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” ประจำปี 2565