ประกวดคลิปวีดีโอโครงการหนูน้อย ยูทูปเบอร์

ด้วยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ให้ดำเนินการโครงการศึกษาแนวโน้มประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ โดยจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอในโครงการ “หนูน้อยยูทูปเบอร์ นำเสนอจานผผักผลไม้” เพื่อให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ ลดการรับประทานรสหวานมันเค็ม และลดโรคอ้วน

การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

  1. รัสมัครและส่งผลงานคลิปวีดีโอเพื่อเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 23.59 น.
  2. ส่งคลิปวีดีโอในรูปแบบไฟล์ .mp4, .avi, .mov หรือ link สำหรับการดาวน์โหลด ผ่านช่องทางอีเมลล์ too.yaowalak@gmail.com
  3. ประกาศผลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ผ่าน Facebook ของสมาคมโภชนาการแหห่งประเทศไทยฯ

ติดต่อสอบถาม

  • Messenger หรือกล่องข้อความของ Facebook Fanpage: สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
  • Emaill: too.yaowalak@gmail.com (ผู้ประสานโครงการ)
  • โทร: 080-041-0344