โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จัดทำ MOU ร่วมกับม.ทักษิณ

วันที่ 10 ก.พ. 65 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU โรงเรียนควนพระสาครินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง