โรงเรียนเขาชัยสน ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุฯ