แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ ภาค ค ประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์

ตาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564