ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (สพม.พัทลุง)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อนสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.พัทลุง ปฏิทินกำหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สามารถสมัครด้วยตนเองวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. นักจัดงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  3. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
  4. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง
  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง

สามารถอ่านระเอียดเพิ่มได้ตามเอกสารแนบ

โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 098-5464145