เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4 ด้วยระบบประชุมทางไกล ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 โดยถ่ายทอดสดการประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตใน 2 ช่องทาง คือ Facebook obecchannel ช่อง 2 และ OBECTV ช่อง 3 ตามลิงค์ที่อยู่ดังต่อไปนี้

1. https://www.facebook.com/obecchannel2
2. www.obectv.tv ช่อง obevtv3