12ก.ค. 2567

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทาง เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดปลายทางเป็นฐาน และการจัดการเรียนการสอน Active Learning

Read More
12ก.ค. 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงานการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2567 รอบคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากการยางแห่งประเทศไทย

Read More