ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน ดังเอกสารที่แนบนี้