โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ขยายเวลารับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ขยายเวลารับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 2 เมษายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม : 074-697639