กำหนดการพิธีเปิด

“เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565

ณ เวทีกลางโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

สำหรับรายละเอียดการแข่งขันสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://sillapa65.vichakan.net/sm-plg/