จดหมายข่าว สพม.พัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

01 มิ.ย., 2567
ประชาสัมพันธ์

01 มิ.ย., 2567
ประชาสัมพันธ์

28 พ.ค., 2567

ระบบสำนักงาน (E-Service)

My Office

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA online

ita สถานศึกษา ออนไลน์

E-Service

ระบบโปรแกรมสำนักงาน

e – Salary

สลิปเงินเดือน

ข้อมูลสารสนเทศ สพม.พท (Big Data)

ประกาศ ย้าย บรรจุ แต่งตั้ง / รับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่ สพม.พท

จดหมายข่าวรอบรั้วโรงเรียน