เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายมณี เรืองแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำอวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง