สพม.พัทลุง พร้อมฉีดวัคซีน Pfizer เริ่ม 4 ตุลาคม 2564