ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายมณี เรืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง ปฏิบัติหน้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีและประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและคณะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง