ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ สพม.ใหม่

          เมื่อวันที่ 11 – 14 มี.ค. 64 นายมณี เรืองแก้ว ผอ.รร.พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.พัทลุง และนางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และความเข้าใจในภาระกิจของสพม. ใหม่ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กทม.