ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 มกราคม 2565

  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีการประชุมผ่านจอภาพระบบ Webex ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ชั้น 3 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง