ประชุมคณะวิจัยระดับเขตพื้นที่โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.พัทลุง ได้มอบหมายให้ นางสุกัญญา ศิริชุม รอง ผอ.สพม.พัทลุง
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่การจัดทำนโยบาย
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สพม.พัทลุง โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พัทลุง ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการวิจัยระดับเขตพื้นที่