ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม