กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 64 นายมณี เรืองแก้ว ผอ.รร.พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.พัทลุง ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน “ประชาบำรุงวิถีใหม่ ใส่ใจคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสาระ ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ และเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมกิจกรรมต่างของโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ