การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564)